Чт
01/10/2020
7:02:58
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Наше опитування
Про шкільну форму ...

[ Результати · Архів опитувань]
Всього відповідей: 220
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Міністерство
Департамент
Васильківський РМК
КОІПОПК
Український ЦОЯО
Київський РЦОЯО
Інститут ІТ
Біологічний сайт
Педагогічна преса
Інтелект України
School Champion
Путрівський НВК

      

План виховної роботи Путрівського НВК «гімназія - ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»  на 2015/2016 н.р.

 

Основнi завдання:

 

 1. Гуманiзацiя виховного процесу, що виражається у створеннi умов для всебiчного розвитку особистостi, спонукання її до самоаналiзу, самооцiнки, саморозвитку, самовиховання.
 2. Пiдтримка та укрiплення шкільних традицiй, що сприяють створенню загальношкiльного колективу та прикрашають його життя.
 3. Удосконалення методичної майстерностi класного керiвника, спроможного компетентно iз повною вiддачею займатися здiйсненням виховної дiяльностi та ефективно вирiшувати питання виховання школярiв.
 4. Розвиток учнівського самоврядування, його роль у НВП.

 

Прiоритетнi напрямки виховної роботи 2015/2016 н. р.:

 

- формування особистих рис громадян України, національної свiдомостi та самосвiдомостi учнiв;

- виховання духовної культури особистостi;

- виховання поваги до Конституцiї та законодавства України, державної символiки;

- формування високої мовної культури, оволодiння українською мовою;

- утвердження принципiв загальнолюдської моралi на основi відновлення iсторичної пам’ятi;

-  формування  громадянина-патріота України, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою;

-    створення  умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей.

-  формування  в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;

збагачення народних традицiй, звичаїв;

- виховання свiдомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активностi та культури розумової працi;

-    формування творчої працелюбної особистостi, виховання цивiлiзованого господаря;

-    забезпечення повноцiнного фiзичного розвитку учнiв, охорони та змiцнення здоров’я;

-    формування екологiчної культури учнiв, гармонії їх вiдносин з природою;

-   створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнiв до рiзноманiтноїдiяльностi, самореалiзації;

-   посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успiшної профілактики вiдхилень у поведінці учнiв;

-  пiдпорядкування змiсту, форм i методiв роботи визнанню особистостi дитини як найвищої соціальної цiнностi;

-  створення умов для соцiального захисту дiтей, особливо дiтей-сирiт та дiтей, що залишилися без батьківського пiклування;

-  змiцнення служби соцiальної та психологопедагогiчної допомоги дiтям, батькам, сiм’ям;

- організація педагогiчно-доцiльної системи учнiвського самоврядування, колективне планування діяльності вчителiв та учнiв через раду, учнівський комiтет;

- доцiльне використання можливості позашкiльних навчально-виховних закладiв для органiзацiї позакласної та позашкiльної роботи.

 

1.1. Планування виховних справ за пріоритетними напрямками

1.1. Ціннісне ставлення до себе

 

Початкова школа

Виховні досягнення.

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

- усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

- адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

- знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

 

Основна школа

Виховні досягнення

5-7 класи

Усвідомлення   основних   засад   "Я-концепції" особистості:

- усвідомлення основних засад Я-образу, Я-концепції особистості;

- формування основ самопізнання, самооцінки;

- формування позитивного само ставлення та дотримання норм етикету;

- конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій;

- конструктивне вирішення життєвих проблем;

- готовність працювати над собою і своїми моральними якостями.    

 

8-9 класи

Сформованість основних засад "Я-концепції" особистості:

- усвідомлення власної індивідуальності, неповторності;

- виховання самоповаги;

- формування емоційної культури;

- навичок самотворення,  життєтворення;

- стремління до ідеалу.

1.2.  Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

 

Початкова школа

Виховні досягнення

 

Сформованість основ громадянських та загальнолюдських цінностей:

-  уміння та навички підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирного розв'язування конфліктів;

-  здатності враховувати думку інших людей, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

-  сформованість моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

 

Основна школа

 

Виховні досягнення

5-7 класи

 

-         свідомлення цінностей соціального спілкування:

 • формування культури поведінки вдома, в школі, в громадських місцях;
 • усвідомлення себе членом колективу;
 • виявлятитолерантність, ввічливість, повагу до оточуючих;
 • формуванняуміння і навичокподоланняконфліктів;
 • соціальна шкода агресії і насильства;
 • культура відпочинку, спілкуваннянавідстані

 

8-9 класи

 

-         Засвоєннясімейних, родинних та суспільнихцінностей:

-         здоров’я – найвищацінність;

 • цінніснеставлення до оточуючих людей;
 • культура спілкування і мовленнєвийетикет;
 • повага до батьків, сім’ї, родини;
 • цінністьздорового способу життя;
 • формуватинавичкиспівжиття у колективі;
 • готовність нести відповідальність за своївчинки.
 • неприйняттяагресії і насильства

 

1.3.        Ціннісне ставлення до праці

 

Початкова школа

Виховні досягнення

 

Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави:

-  повага до людини праці;

-  вміння і навички самообслуговуючої праці;

-  почуття відповідальності, охайності, самостійності, ініціативності, дисциплінованості, старанності, наполегливості;

-  початкові уявлення про світ професій.

 

Основна школа

5-7 класи

Виховні досягнення

 

Сформованість потреби в праці:

- уявлення про значущість усіх видів праці;

- уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

- вміння доводити справу до логічного завершення;

- уявлення про сучасний світ професій.

 

8-9 класи

 

Кроки на шляху до професійного самовизначення:

- активно-позитивне ставлення до праці;

- знання про культуру праці в традиціях українського народу;

- сформованість таких якостей як цілеспрямованість, організованість, працьовитість та наполегливість у подоланні труднощів у всіх видах діяльності;

- значущість суспільнокорисної праці;

- вміння проектувати індивідуальну освітню траєкторію;

- уявлення про сучасний ринок праці.

 

                     

1.4.        Цiннiсне ставлення до природи

 

Початкова школа

Виховні досягнення

 

Сформованість понять та уявлень про довкілля:

-         усвідомленнякрасиприроди як унікальногоявища в житті  людини;

-         пізнавальногоінтересу до природи;

-         -необхідностігармонійногоспівіснуваннялюдини та природи, відповідальногоставленнядонеї;

-         дбайливого ставлення до природи в традиціяхукраїнського народу;

-         ставлення до рослин та тварин на засадах білетики;

-         "Контурна карта виховноїеколого-натуралістичної роботи".

 

Основна школа

Виховні досягнення

 

5-7 класи

 

Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей:

- вичерпності природних ресурсів;

- природи як еталонної цінності;

- активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля;

- ціннісне ставлення до природи;

- усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців;

- розуміння явищ природи, знання народних прикмет;

- бережливе ставлення до природи;

- усвідомлення взаємозв’язку власного здоров’я зі станом екологі.

 

8-9 класи

 

Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

 • відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;
 • ощадливе використання енергоносіїв;
 • формування екологічної культури;
 • навички безпечної поведінки в природі;
 • потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

-         навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

 

1.5.        Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 

Початкова школа

Виховні досягнення

 

Сформованість естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне у житті та мистецтві:

- основ про видову специфіку мистецтв, засобів їх виразності;

- вміння відчувати та розуміти художні образи;

- навичок виконувати творчі завдання;

- перелік рекомендованих екскурсій до природних та культурних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 

Основна школа

Виховні досягнення

 

5-9 класи

 

Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності:

-         пізнавального інтересу до мистецтва;

-         навичок сприймання та аналізу художніх творів;

-         здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері;

-         художньо-естетичних смаків, емоцій, почуттів і культури мислення та поведінки.

Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості:

-         здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати, правильно розуміти мистецтво;

-         здатності висловлювати власне ставлення до мистецтва, творчої діяльності у мистецькій сфері;

-         потреби у спілкуванні з мистецтвом;

-         системи мистецьких знань, понять, термінів, тлумачень.

 

1.6.        Цiннiсне особистості ставлення до суспiльства i держави

 

Початкова школа

Виховні досягнення

 

Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу:

-         почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

-         відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

-         любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

-         розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

 

Основна школа

5-7 класи

Виховні досягнення

Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини:

-         виховання почуття патріотизму;

-         почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

-         моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури;

-         шанобливого ставлення до державної символіки;

-         правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства;

-         активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

-         толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах;

 • шанування героїв України;
 • знання і повага законів України.

 

8-9 класи

 

Сформованість потреби у збереженні та при­множенні духовного й матеріального багатства українського народу:

-   відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини;

-   розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків;

-   громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади;

-   власної віри у духовні сили народу, його майбутнє;

 • усвідомлення себе патріотом і громадянином України;
 • участь у самоврядуванні закладу;

-   потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги.

 

Для завантаження документів:

Програма НВК

План виховної роботи НВК